Kościół św. Józefa

Sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego

Klasztor Franciszkanów (OFM)

Chrystus Ukrzyżowany

Diecezja
Zielonogórsko-Gorzowska

 width=

Zespół klasztorny franciszkanów, dawniej bernardynów, usytuowany jest poza terenem Starego Miasta, na dawnym przedmieściu Wschowy.
Kościół wschowski został zbudowany w stylu późnorenesansowym, posiada jednak pewne cechy stylu gotyckiego. Wnętrze kościoła nakryte zostało sklepieniem kolebkowym z lunetami. Nawa główna jest czteroprzęsłowa, o ścianach bocznych opiętych pilastrami hermowymi, które wspierają się na cokołach. Prezbiterium jest trójprzęsłowe. Ściany nawy, jak również prezbiterium, mają uproszczone belkowanie z wydatnym górnym gzymsem, który obiega dookoła całe wnętrze. Łuk tęczowy, oddzielający prezbiterium od nawy, jest zamknięty półkoliście z ogzymsowaniem u podstawy. W ścianach umieszczono okna podzielone na dwie strefy, górną i dolną. W górnej strefie okna mają kształt owalny, natomiast w dolnej są podłużne, zamknięte półkoliście, o krzyżujących się laskowaniach, które tworzą podziały ostrołukowe. Na skrzyżowaniu laskowań umieszczono rzeźbione główki aniołków.
Sklepienie zostało pokryte freskami, które w 1745 roku wykonał brat Walenty Żebrowski z pomocą brata Liberiusza Staniszewskiego. Przy ozdabianiu świątyni pracowali także inni zakonni artyści. W 1667 roku kolejny pożar częściowo zniszczył kościół.
W XVIII wieku nastąpiła rozbudowa klasztoru od strony południowej, natomiast od strony północnej i wschodniej założono dziedziniec odpustowy z krużgankami, a w nich stacje Drogi Krzyżowej erygowanej w 1736 roku. W 1731 roku wzniesiono kaplicę św. Krzyża, a na środku dziedzińca w 1742 roku ustawiono figurę św. Józefa. Wieżę kościelną zbudowano w 1742 roku, według projektu Jana Józefa Stiera z Rydzyny.
W roku 1745 wykonano barokową polichromię na sklepieniach nawy i prezbiterium.
W kościele wschowskim był szczególnie czczony łaskami słynący wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego z przełomu XIV i XV wieku. Ponadto pielęgnowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz kult świętych: Anny, Józefa, Franciszka z Asyżu, Antoniego z Padwy. Po kasacie klasztoru w 1827 roku kościół przekazano parafii, a w budynku klasztornym urządzono szkołę. W roku 1945 klasztor i kościół przejęty został przez franciszkanów.

Wschowa_01.jpg
Wschowa_11.jpg
Wschowa_05.jpg
Wschowa_02.jpg
Wschowa_15.jpg
Wschowa_51.jpg
Wschowa_27.jpg
Wschowa_25.jpg
Wschowa_30.jpg
Wschowa_40.jpg
Wschowa_39.jpg
Wschowa_35.jpg
Wschowa_36.jpg
Wschowa_37.jpg
Wschowa_38.jpg
Wschowa_26.jpg
Wschowa_31.jpg
Wschowa_34.jpg
Wschowa_09.jpg
Wschowa_23.jpg
Wschowa_33.jpg
Wschowa_16.jpg
Wschowa_12.jpg
Wschowa_10.jpg
Wschowa_32.jpg
Wschowa_22.jpg
Wschowa_49.jpg